Skip to main content

Regulamin

REGULAMIN SERWISU PBN ZAKOPANE

1. Aby umieścić swoją ofertę w naszym serwisie należy zapoznać się z regulaminem, a następnie prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnić formularz zgłoszeniowy.

2. Wszystkie wpisy jak również zmiany ofert w serwisie PBN ZAKOPANE są bezpłatne.

3. Wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy, użytkownik równocześnie akceptuje wszystkie punkty regulaminu i wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez nasz serwis w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.).

4. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu zgłoszeniowym, użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.

5. Strona z Państwa ofertą może być wykorzystywana tylko zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami Netykiety sieciowej. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie strony do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne.

6. Użytkownikiem strony WWW może być zarówno osoba fizyczna, firma, jak i instytucja. Podmioty te mogą używać stron do celów o charakterze komercyjnym.

7. Okres publikacji Państwa oferty to 365 dni, po tym okresie oferta może być BEZPŁATNIE przedłużona na kolejny okres 365 dni.

8. My z naszej strony dołożymy wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania serwisu stron WWW i ochrony danych znajdujących się na serwerze,

9. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego działania naszej strony WWW,
b) treść i zawartość ofert umieszczonych w naszym serwisie WWW,
c) przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od dostawcy,
d) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od nas.

10. Użytkownik może zamieścić w swojej ofercie, informację wskazującą na lokalizację własnej strony w innym serwisie WWW,

11. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy w żaden sposób danych adresowych i personalnych naszych klientów i użytkowników osobom postronnym.

12. Zastrzegamy sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania oferty obiektu bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie i po uprzednim powiadomieniu użytkowników. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach www serwisu.

14. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania naszego serwisu prosimy kierować na adres podany w dziale Dane Kontaktowe

Tagi: Noclegi, Zakopane, Regulamin